Ondřej Florián spolupracuje s HAVEL & PARTNERS od roku 2010, kdy nastoupil do kanceláře jako advokátní koncipient. Specializuje se na korporátní právo zahrnující mezinárodní a tuzemské akvizice společností, včetně prodejů podniků a následné posttransakční reorganizace koncernových uskupení. Dále se dlouhodobě zaměřuje na přeměny obchodních společností a další aspekty obchodního práva. V oblasti přeměn se specializuje zejména na nastavení holdingových struktur a realizaci fúzí i dalších typů přeměn obchodních společností. Na svém kontě má např. poradenství a asistenci jedné z největších amerických pivovarnických společností při akvizici 100% účasti v pivovarnických společnostech střední a východní Evropy nebo poradenství významným privátním klientům při strukturaci a kompletní implementaci jejich holdingových struktur.

Štěpán Štarha začínal v kanceláři HAVEL & PARTNERS v roce 2009 jako student-právní asistent a od roku 2010 jako advokátní koncipient. Specializuje se na oblast smluvního práva, práva duševního vlastnictví, práva informačních systémů a telekomunikací a na mezinárodní právo soukromé. V oblasti práva duševního vlastnictví se zaměřuje především na právní aspekty tvorby a užívání autorských děl a na ochranu průmyslového vlastnictví. V oblasti práva informačních technologií se věnuje zejména právním aspektům implementace informačních systémů a licencování počítačových programů. Během své praxe například zastupoval významnou nadnárodní společnost zabývající se implementací informačních systémů ve věci smluvních vztahů se státními orgány České republiky nebo poskytoval poradenství světovému výrobci obuvi ve věcech ochrany práv k průmyslovému vlastnictví, a to zejména vymáhání práv z průmyslových vzorů a ochranných známek.

„Ondřejovým posunem na pozici partnera chceme dále posílit naši poradenskou skupinu zaměřenou na privátní klienty. Tedy na VIP klienty z řad nejvýznamnějších podnikatelů a jejich rodin, top manažerů, investorů, umělců nebo profesionálních sportovců, včetně cca 400 nejbohatších Čechů a Slováků. Těmto lidem pomáháme při plánování a strukturování správy a dlouhodobé držby jejich osobního a podnikatelského majetku, se zahraničními investicemi, exportem či obecně mezinárodním obchodem. Ondřej se po dlouhá léta specializuje na tuzemské a mezinárodní akvizice obchodních společností i jejich přeměny, což se mnohdy týká také rodinných firem, s  jejichž předáváním a transformací máme nejrozsáhlejší zkušenosti na trhu,“ říká řídící partner kanceláře a vedoucí týmu pro privátní klienty Jaroslav Havel.

Štěpán Štarha se bude nadále věnovat zejména poradenství technologickým a IT společnostem a komplexním projektům pro finanční, energetické a telekomunikační firmy. „Se Štěpánem jsme se zároveň dohodli, že převezme část odpovědnosti za rozvoj naší slovenské kanceláře. Kromě Prahy tak bude klientům k dispozici také v Bratislavě. Věřím, že jeho zkušenosti nám na Slovensku pomohou k dobrým hospodářským výsledkům,“ dodává Jaroslav Havel.  

    

 

Související