Josef Bartoníček (29) bude mít na nové pozici na starosti především poradenství v oblasti nejmodernějších typů pohonů manipulační techniky, jako jsou například Li-Ion technologie, CNG a vodíkové palivové články. Do pracovní náplně nového poradce bude patřit i monitoring a měření stávajícího provozu, analýza získaných dat a příprava komplexních návrhů a projektů.

„Mým cílem je – v souladu se strategií společnosti Linde MH – navrhovat efektivní řešení pro zákazníky s ohledem na návratnost jejich investic do zvoleného druhu pohonu,“ upřesňuje Josef Bartoníček, nový odborný poradce v oblasti Energy managementu.

Josef Bartoníček má bohaté zkušenosti v oboru silnoproudé elektrotechniky. V předchozích letech pracoval ve společnosti Instalace Praha jako technik výroby rozváděčů, kde měl na starosti koordinaci výkresů, projektů, materiálu a výroby rozváděčů. V minulosti působil také jako technických expert v oblasti IT technologií.

Josef Bartoníček je absolventem bakalářského studia ČVUT, Fakulty elektrotechnické, v současné době zde pokračuje dálkově v magisterském studiu kombinovanou formou.

Ve svém volném čase se věnuje zejména sportovním aktivitám, například fotbalu, florbalu, lyžování a cyklistice, a organizuje dětské letní tábory.

 

Související