Petr Jurák působil jako CFO&COO v Green Swan Pharmaceuticals, CFO a jednatel společností Bellinda – Hanes Brands ve střední Evropě, CFO Teva Pharmaceuticals nebo CFO Tiscali. Dále zastával pozice ředitele interního auditu v Telefonica nebo vicepresidenta ČIIA (Český institut interních auditorů) .

Petr Jurák je certifikovaným účetním expertem (ACCA, FCCA, CAE) a certifikovaným interním auditorem (CIA).

Je také MBA absolventem University of Pittsburgh (USA) a Fakulty podnikatelské VUT Brno.

Související