Igor Zahradníček (51) pracoval posledních 9 let jako generální ředitel společnosti TOUAX, výrobce a designera modulových staveb. V devadesátých letech působil na různých manažerských postech firmy PepsiCo a později také řídil logistické firmy DHL Logistics a Maersk Logistics. Absolvoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT v Praze.

„Czech Airlines Technics je firmou s dlouhou tradicí, kde je unikátní odbornost na vysoké úrovni samozřejmostí a kvalita a bezpečnost nejsou věcí diskuse, ale povinností. Podílet se na dalším rozvoji takového týmu je pro manažera nelehkou výzvou, a právě proto se do CSAT těším,” uvedl Igor Zahradníček, nový místopředseda představenstva Czech Airlines Technics.

CSAT řadí mezi své zákazníky významné letecké společnosti, se kterými má uzavřené dlouhodobé smlouvy s garantovaným objemem zakázek na letadlech typu B737, A320 Family a ATR. V souvislosti s růstem společnosti a stále vyšší poptávce po kvalitních službách CSAT byla v loňském roce otevřena již pátá linka těžké údržby v hangáru F v areálu Letiště Václava Havla Praha i nové prostory pro tzv. traťovou údržbu. Kromě těžké a traťové údržby se zabývají pracovníci i údržbou letadlových podvozků či jednotlivých komponentů.

 

Nové složení představenstva Czech Airlines Technics od 3. září 2018:

Mgr. Pavel Haleš – předseda
Ing. Igor Zahradníček – místopředseda
Ivan Pikl – člen

 

Související