Aleš Willert se stal s účinností od 1. 9. generálním ředitelem celé skupiny C.S.CARGO Holding, který aktuálně zastřešuje společnosti C.S.CARGO, C.S.CARGO Slovakia a C.S.CARGO Poland. Kromě dohledu nad společnými projekty a využití obchodních příležitostí má na starosti také strategii.

Aleš Willert působí ve společnosti C.S.CARGO už od roku 2010, kdy začínal jako provozní ředitel. V dubnu 2012 byl jmenován do funkce generálního ředitele společnosti a zároveň se stal předsedou představenstva společnosti C.S.CARGO. V oboru dopravy a logistiky pracuje prakticky po celou svou kariéru. Své zkušenosti získával mimo jiné jako provozní ředitel logistické společnosti ESA, či v pozici ředitele a předsedy představenstva firmy Milktrans.

„Věřím, že všechny tyto změny nás posunou zase o krok dále a jsou logickým vyústěním dobré práce a výsledků celé společnosti. Oběma nově zvoleným generálním ředitelům přeji mnoho úspěchů,“ vyjadřuje se ke změnám ve společnosti Jan Blaško, akcionář Tuffieh Funds.

Na místo generálního ředitele společnosti C.S.CARGO byl k 1. září představenstvem společnosti jmenován Petr Volák. Ten ve firmě C.S.CARGO působil už v letech 2009–2016, a to nejprve jako regionální manažer, od roku 2012 pak jako manažer úseku dopravy. Manažerské pozice zastával také v letech 1998–2003 v maloobchodním řetězci Carrefour ČR a v letech 2004–2009 v logistické společnosti Loguran. Zde fungoval poslední rok svého působení jako ředitel společnosti. Pozici ředitele zastával také od ledna 2018 ve firmě SD sped.

 

Související