Christian Schwenke pracuje jako General Manager Hilton Prague Old Town. V roce 2011 stál u zrodu Pride Business Fora a od začátku je členem jeho organizačního výboru. V Hilton Worldwide působí již 17 let. V rámci této sítě pracoval vedle řady míst ve svém rodném Německu i v Antverpách, Budapešti a od roku 2011 v Praze. Má vybudovanou síť kontaktů jak v korporátním světě, tak v organizacích jako jsou Out & Equal nebo Human Rights Watch.

„Jako předseda organizačního výboru PBF chci pomoci posílit spolupráci českých a mezinárodních společností pří sdílení zkušenosti s podporou LGBT diverzity ve firmách. Chci podpořit vznik nových myšlenek a nápadů v této oblasti. Mým cílem je zvýšit povědomí o přínosu diverzity pro firemní úspěch a rozvoj. Jsem totiž přesvědčen, že lidé pracují opravdu dobře v takových týmech, kde se cítí respektovaní a oceňovaní,“ říká Christian Schwenke. „PBF chce pokračovat ve vytváření business příležitostí, jak využít LGBT trh a propojovat domácí a mezinárodní firmy.  Jako na jednu z prvních věcí se s kolegy zaměříme na zvýšení počtu členů PBF a zvýšení povědomí o našich iniciativách a oblastech, na které se zaměřujeme,“ dodává.

Pride Business Forum je jedinou platformou v Česku, na které si zaměstnavatelé vyměňují zkušenosti a příklady dobré praxe při zavádění LGBT rovnosti na pracovišti. PBF spolupracuje se soukromou i veřejnou sférou a přináší manažerům a byznys profesionálům ojedinělou příležitost ke sdílení zkušeností v otázkách diverzity ve firemním prostředí. Kromě největší výroční konference na téma LGBT rovnosti v Česku, kterou pořádá od roku 2011, platforma také organizuje menší tematické workshopy nebo networkingová setkání.

Firmy připojující se k Pride Business Forum podepisují Memorandum, jímž se veřejně hlásí k principům LGBT rovnosti na pracovišti. Dosavadními signatáři Memoranda jsou: Accenture, Amazon, Clearstream Operations, innogy, Vodafone ČR, Hilton Hotel Prague, IBM, Ogilvy, SAP ČR, SAP Services, Ariba Czech, Concur, Prague Pride a Byznys pro společnost.

Od letošního roku iniciativa také uděluje ceny LGBT Friendly Employer, kterou v červnu jako první obdržela společnost Vodafone.

Související