Daniel Zeman má za cíl upevnit postavení v oblasti technologií Renishaw zvyšujících produktivitu nejen u výrobců, ale také u koncových zákazníků. „Chci postavit obchodní tým, který bude pro zákazníky na československém trhu partnerem a také poradcem,“ řekl Daniel Zeman.

Úkolem Daniela v nové roli bude řídit a rozvíjet obchodní tým a připravit jej na masivní nárůst obratu v následujících pěti letech. Zvláštní pozornost bude přitom věnovat péči o stávající zákazníky a efektivitě práce obchodníků,“ uvedl ke jmenování nového obchodního ředitele Josef Sláma, generální ředitel Renishaw Czech.

Daniel Zeman vystudoval Vysoké učení technické v Brně, nejprve získal bakalářský titul na Fakultě strojního inženýrství a následně inženýrský na Fakultě podnikatelské.

Ve volném čase se věnuje své rodině a aktivně odpočívá při triatlonu, nejlépe se cítí s hrudním pásem Suunto.

Současně se Martin Dlouhý přesouvá v rámci technického týmu společnosti Renishaw do pozice technického ředitele.

Martin bude řídit a rozvíjet tým aplikačních techniků a připravovat jej na nástup nových produktů a služeb poskytovaných zákazníkům v nejbližších letech,“ komentoval jeho jmenování Josef Sláma.

Absolvent Fakulty strojního inženýrství VUT Brno Martin Dlouhý pracuje v Renishaw třináct let, z toho posledních pět let v pozici Senior application engineer.

 

Související