Natalija Traurigová se specializuje na obecné obchodní právo a právo obchodních společností, právní audity a právní due diligence, fúze a akvizice, nemovitostní právo, energetiku a přepravní právo. Zároveň koordinuje činnost ruské poradenské skupiny – je zodpovědná především za poskytování komplexních právních služeb rusky hovořící klientele, jakož i českým a zahraničním klientům při podpoře jejich vstupu na ruský trh nebo při podnikání v Rusku či dalších zemích Společenství nezávislých států. Těmto klientům radí při realizaci strategických investic, zakládání a  řízení společných podniků, při nastavení smluvních vtahů nebo řešení sporů. 

Před příchodem do HAVEL & PARTNERS pracovala Natalija Traurigová sedm let v přední mezinárodní advokátní kanceláři Freshfields Bruckhaus Deringer a její nástupnické české advokátní kanceláři, kde se věnovala zejména právu obchodních společností, fúzím a akvizicím, energetickému právu a právu mezinárodní (zejména letecké) přepravy a zasílatelství. Ve své praxi se zabývala rovněž projektovým financování, například v rámci pilotního BOT projektu výstavby dálnice v ČR nebo v rámci projektu výstavby velkokapacitní papírny připravovaném paralelně pro ČR a Německo.

Související