Lenka Hlaváčová se věnuje oblasti civilně právních sporů, bytovému a stavebnímu právu.

„Právo je krásný a silný nástroj, příliš často ale bývá zneužíváno. Jsem ráda, že mohu být součástí skupiny lidí, kteří se rozhodli užívat právo tím správným způsobem, tedy k ochraně hodnot, na kterých skutečně záleží. V životě je pro mě důležité věnovat se práci, ve které vidím smysl. Práce pro Frank Bold mi to umožňuje.“

Vystudovala právo v Praze na Karlově univerzitě a v rámci Erasmu strávila také rok na Northumbria University v Newcastle. Vedle studia anglického právního řádu zde studovala i animal law a právo životního prostředí. Této oblasti se věnovala i ve své diplomové práci (Účast veřejnosti na rozhodovacích procesech v rámci ochrany životního prostředí) a od roku 2016 v doktorském studiu na katedře práva životního prostředí. V advokátní kanceláři je součástí generálního týmu a od roku 2018 spolupracující advokátkou. Věnuje se zejména oblasti civilně právních sporů, bytovému a stavebnímu právu.

 

Alžbeta Rosinová se specializuje na správní právo a spolupracuje s řadou měst na právních aspektech pořizování nebo aktualizace územních plánů.

Předtím, než jsem nastoupila do Frank Bold, považovala jsem advokacii za ryze komerční a často také neetický byznys. Práce pro Frank Bold Advokáty mi však ukázala, že i advokacie se dá dělat slušně, eticky a společensky odpovědně."

Alžbeta absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde je v současnosti studentkou doktorského studia na Katedře ústavního práva a politologie. Již v průběhu magisterského studia absolvovala několik praxí především v oblasti justice, a to na Ústavním soudu a na Nejvyšším správním soudu.

Od dubna 2015 pracuje ve Frank Bold Advokáti, kde se věnuje veřejnému právu, zejména správnímu právu a právu životního prostředí. Je specialistkou na témata územního plánování a stavebního zákona. Na tato témata pravidelně publikuje a vystupuje na konferencích.

 

Filip Nečas je specialista v oblasti energetického práva se zaměřením na obnovitelné zdroje. Poskytuje právní poradenství provozovatelům fotovoltaických a větrných elektráren i obchodníkům s elektřinou a plynem.

„Pro práci ve Frank Bold bylo pro mě rozhodující, že je zde vykonávána advokacie, která má smysl a je postavená na určitých hodnotách. Smysluplná advokacie totiž podporuje důvěru lidí v právo a důvěra lidí v právo je základem fungujícího právního státu.“

Dlouhodobě se angažuje při obhajování práv klientů, kterým byl neoprávněně srážen solární odvod. Podílel se na právních stanoviscích a analýzách pro nejvýznamnější organizace v oblasti obnovitelných zdrojů a přednáší na renomovaných akcích o energetice.

Zaměřuje se také na právní služby týkající se veřejných zakázek a má řadu zkušeností s administrací výběrových řízení především na zakázky malého rozsahu a podlimitní veřejné zakázky. V oblasti soukromého práva se pak věnuje především případům sousedských sporů a nemovitostí.

 

Barbora Chmelařová nastoupila do Frank Bold v dubnu 2018, v praxi se zabývá smluvním právem a právem nemovitostí.

Vystudovala obor Právo a právní věda na Masarykově univerzitě v Brně. Jako stážista pracovala v advokátní kanceláři a kanceláři insolvenčního správce už od druhého ročníku na vysoké škole. V advokátní oblasti se tedy pohybuje více než 7 let. Téměř rok působila v podnikové sféře na pozici právník ředitele podniku.

Ve Frankovi je od dubna 2018 součástí týmu generálního práva a věnuje se především smluvnímu právu, právu nemovitostí, obchodnímu právu a také ochraně osobních údajů.

Svůj volný čas vyplňuje sportem všeho druhu, cestováním a kulturními akcemi.

 

Michal Hloušek nastoupil do Frank Bold v září 2018. Zabývá se civilněprávními spory, smluvním právem a právem obchodních korporací. Má bohaté zkušenosti se spory z nájmů nemovitostí.

Michal Hloušek je součástí týmu generálního práva. Zabývá se především oblastí civilněprávních sporů, smluvního práva a práva obchodních korporací. Právnické vzdělání získal na Univerzitě Karlově v Praze a v rámci programu Erasmus i na Université Panthéon-Assas v Paříži, kde se věnoval zejména právu Evropské unie a mezinárodnímu právu životního prostředí. Má bohaté zkušenosti se spory z nájmů bytů a nebytových prostor, zabránil např. vystěhování nevidomých manželů z bytu pro bezdůvodné neprodloužení nájemní smlouvy ze strany města. Zastupoval také například zahraničního investora při akvizici významné české společnosti zabývající se výrobou smaltů a glazur.

 

Jan Kubala nastoupil do Frank Bold v říjnu 2018, specializuje se na právní vztahy k nemovitostem, právo obchodních společností, pracovní a smluvní právo, včetně sporné agendy. Řadu let poskytoval komplexní právní poradenství v oblasti agenturního zaměstnávání pro nadnárodní agenturu práce.

Související