Vladislava Cisarzová (40) byla před příchodem do čela SIRIUS Finance deset let obchodní ředitelkou a členkou představenstva finančně poradenské společnosti Partners Financial Services. Na starosti zde měla zejména produktovou strategii a filosofii, řízení portfolia či vyjednávání podmínek spolupráce s finančními institucemi. Zároveň v letech 2012 a 2013 vedla jako generální ředitelka a předsedkyně představenstva Partners Polska SA expanzi společnosti do Polska. Před příchodem do Partners pracovala mezi lety 2006 a 2007 jako marketingová manažerka a vedoucí oddělení pronájmů ve společnosti Naxos. Nemovitostem se věnovala i v oddělení pronájmů společnosti IPB Real Investment, kde v roce 2001 odstartovala svoji profesní kariéru.

„Úspěch SIRIUS Finance chci postavit na vzájemné důvěře s klienty. Po vrcholových manažerech i řadových poradcích proto budu požadovat především profesionalitu a férovost,“ řekla Vladislava Cisarzová. Konkurenci zavedeným finančně-poradenským značkám chce postavit kromě osobní etiky a morálky poradců zejména na kvalitě. „Vím, že se k nám lidé budou vracet jen tehdy, pokud pro ně uděláme maximum. Proto pro nás neexistuje jiná cesta, než udělat z klienta středobod našeho vesmíru a mít kvalitu služeb na žebříčku priorit úplně nejvýše.“

Vít Mikolášek (36) je místopředsedou představenstva SIRIUS Finance a zástupcem generální ředitelky s odpovědností za právo a compliance. Z pozice partnera zároveň řídí právní útvar holdingu tibiQ.

„Budovat ve světě financí firmu takřka od píky je dnes z právního a regulatorního hlediska mnohem složitější než kdy dříve. V SIRIUS Finance se ale sešel odhodlaný a zkušený tým, který má na to, aby uspěl i v konkurenci těch nejlepších a největších,“ uvedl Vít Mikolášek, jenž ve firmě odpovídá například za systém právního posuzování veškeré smluvní dokumentace, materiály pro práci s klienty či soulad odbornosti poradců s požadavky regulatorních orgánů.

Právní záležitosti a soulad s požadavky regulátorů měl na starosti rovněž ve společnosti Partners Financial Services, kde během svého desetiletého působení vedl právní útvar. Od roku 2012 byl členem představenstva Partners, o dva roky později se stal jeho místopředsedou. Zároveň zastával pozici předsedy představenstva asociace finančních zprostředkovatelů (AFIZ) a podílel se tak na vytváření právních předpisů na finančním trhu. Tím navázal na své zkušenosti z Odboru legislativy finančního trhu Ministerstva financí ČR, kam nastoupil po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Po dobu svého působení na finančním trhu se věnuje i lektorské činnosti.

Další rozvoj SIRIUS Finance plánují oba manažeři postavit mimo jiné i na podporování talentů při jejich cestě k profesionalitě „Zásadní je nový styl fungování při zajišťování kvalitní služby spočívající v přesně stanovených rolích, náplních a kompetencích v řadách poradců,“ řekla Cisarzová. Finanční zprostředkovatelé SIRIUS Finance podle ní budou pracovat v týmech s jasnou úlohou tak, že se každý bude věnovat vždy konkrétní části portfolia či služby, ve které je odborníkem. „Podobně byla práce po staletí rozdělena v manufakturách, jež byly ve své době velmi efektivní,“ uvedla ředitelka SIRIUS Finance.

 

Související