Angelika Ridder studovala právní vědu na univerzitě v Kostnici, coby koncipientka působila v Novém Zélandu. Od roku 1990 pracuje pro Goethe-Institut. Zabývala se pracovním právem, vedla pobočky institutu v Oslu, Freiburgu a Paříži, kde měla i pověření pro vedení regionu jižní a západní Evropy. Po pětiletém působení jako vedoucí Oddělení centrálních služeb v mnichovské centrále Goethe-Institutu přichází Angelika Ridder do Prahy, kde získá rovněž pověření pro vedení regionu střední a východní Evropy.

„Už první setkání mi v posledních dnech ukázala, jak mnoho je v česko-německém a v evropském kulturním kontextu zajímavých témat,“ komentuje Angelika Ridder. „Pražský Goethe-Institut je obzvláště důležitý, protože byl založen bezprostředně po Sametové revoluci. Kromě toho je práce s českými partnery tradičně velmi intenzivní a vrcholně zajímavá. Pro mě osobně je pozice zdejší ředitelky splněným snem, protože země střední a východní Evropy vnímám jako důležitý spojník mezi vlivy východu a západu,“ dodává Ridder.

Do regionu střední a východní Evropy náleží pobočky Goethe-Institutu v Praze, Bratislavě, Varšavě, Krakově, Lublani, Tallinnu, Rize a Vilniusu. Všechny tyto instituty mají své lokální ředitelky a ředitele, jsou však podřízeny regionálnímu vedení v Praze.

„V následujících letech bych se chtěla věnovat tématu vícejazyčnosti coby základu pro porozumění a mobilitu. Kromě toho bych však ráda spolu s českými a regionálními partnery přemýšlela o evropských tematech. Co nás všechny spojuje, co se od sebe navzájem učíme,“ vysvětlila nová ředitelka.

Angelika Ridder přejímá úřad od Bertholda Franka, který v Praze působil coby vedoucí institutu v letech 2013-2018. Kroky bývalého pražského ředitele vedou do Nového Dilí, odkud povede pobočky Goethe-Institutu v jižní Asii.

Související