Martin Ander v letech 2014 až 2018 působil na pozici náměstka brněnského primátora s kompetencemi v oblasti životního prostředí a územního rozvoje města. Na této pozici působil již v letech 2007 až 2010. Inicioval projekty energetické renovace budov v majetku města a zavedení energetického managementu. Dále se podílel na vzniku moderní Územní energetické koncepce města Brna.

V oblasti odpovědné energetiky města Brna Martin Ander také svým úsilím zajistil podporu pro energetickou renovaci tří desítek škol a nemocnic. Kroky ve snižování spotřeby energie zajistily Brnu úsporu desítek milionů korun ročně.

V oblasti mezinárodní spolupráce zajistil vstup města Brna do mezinárodní sítě Covenant of Mayors - Úmluvy starostů a primátorů na snižování emisí skleníkových plynů v evropských městech. Vstupu předcházelo zpracování podrobné bilance emisí oxidu uhličitého. Byl také hlavním hybatelem projektu Re-Use managementu zaměřeného na předcházení vzniku odpadů a opětovného využití věcí odložených občany města Brna na sběrných střediscích. Projekt získal ocenění v celonárodní soutěži Ministerstva pro místní rozvoj Komunální politik roku 2016. 

„S pokračujícím technologickým vývojem se českým městům a obcím, ale i jednotlivým občanům, otevírá úžasný potenciál pro využívání obnovitelných zdrojů energie. V řadě měst na západ od našich hranic už funguje mnoho inspirativních projektů, které z dosavadních spotřebitelů energie dělají její aktivní výrobce,“ komentuje Martin Ander současné příležitosti moderní energetiky i dlouhodobé cíle. „V rámci svého působení pro Svaz moderní energetiky bych chtěl pomoci tomu, aby inspirace z úspěšných fungujících projektů v zahraničí zapustila kořeny i v českých městech a obcích. Mám mnohaleté zkušenosti z působení ve funkci náměstka primátora v Brně a vím, jak je někdy obtížné takové inovativní projekty na úrovni samosprávy obce uchopit a nastartovat. Právě proto chci svými zkušenostmi přispět k odstraňování těchto zbytečných bariér a podpořit tak energetickou modernizaci Česka," dodává Martin Ander.

absolvoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Ve volných chvílích se věnuje své rodině. Rád sportuje a se svými třemi dětmi chodí plavat, bruslit a jezdí na kole.

 

Související