Jan Petrách (39) přichází do EFG ze společnosti ČEZ ESCO, ve které měl na starosti komplexní řízení projektů zaměřených na úsporu energií. Předchozí zkušenosti s řízením dotačních projektů získal ve společnosti TECHNOEXPORT. Zde působil jako projektový manažer Oddělení fondů EU a obnovitelných zdrojů energie.

Je absolventem Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Hovoří plynně německy i anglicky. Mezi jeho zájmy patří lyžování, volejbal a kultura.

 

Související