Radek Buršík (38) se specializuje se na oblast daňového práva, správního práva a trestního práva daňového. Dále se věnuje právu obchodních společností se zaměřením na odpovědnost managementu a corporate governance a sporné agendě. Radek Buršík je advokátem od roku 2010 a je rovněž členem Kontrolní rady České advokátní komory.

„Právní služby jsou významnou součástí našich služeb. Chceme v této oblasti i nadále růst, poskytovat našim klientům komplexní právní servis v efektivním spojení s návaznými daňovými a poradenskými službami. V této souvislosti jsme se rozhodli pro provedení změn ve směřování advokátní kanceláře PwC Legal, jejichž přirozenou součástí jsou i změny v personální oblasti,“ uvedl vedoucí partner daňových a právních služeb PwC ČR David Borkovec.

Související