Tereza Chalupová (32) pracuje v pražské pobočce bnt již od roku 2011, kdy byla přijata jako studentka. V bnt pokračovala i po absolutoriu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jako koncipientka a v roce 2015 se po složení advokátních zkoušek stala advokátkou. Od počátku své kariéry se specializuje na nemovitostní a stavební právo včetně řešení sporů. K jejím kompetencím patří především právní poradenství zahraničním i domácím klientům na realitním trhu, a to jak na poli developmentu a investmentu, tak při nemovitostních transakcích. Rovněž pravidelně přednáší a publikuje články týkající se právních aspektů českého nemovitostního trhu. Ve volném čase se věnuje hlavně sportu, ale ráda si najde čas i pro hru na příčnou flétnu a společenský tanec.

Ondřej Tejnský (35) je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a advokátní tým bnt posílil v roce 2013, kdy měl za sebou více než tříletou praxi v advokátní kanceláři BBH. Specializuje se na obchodní právo, právo obchodních korporací a pracovní právo. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti finančního práva, zejména pokud jde o řešení regulatorních otázek týkajících se investičních fondů a kolektivního investování, obchodníků s cennými papíry a platebních institucí. K jeho kompetencím patří i ochrana osobních údajů a compliance. Je autorem řady článků zejména z oblasti práva obchodních společností, finančního práva, pracovního práva a na tato témata rovněž příležitostně přednáší. Mimo kancelář se nejvíce věnuje rodině, sportu a od loňského roku i péči o psí přírůstek – anglického buldoka.

 

Související