Antonín Mokrý studoval právo na Karlově univerzitě v Praze a má dlouholeté pracovní zkušenosti z právní praxe již od roku 1980. Poté, co hrál významnou roli ve společnosti SODOMKA SOUČEK JINDRA MOKRÝ & Partners jako její partner, založil roku 2013 vlastní advokátní kancelář. Kromě toho působil v několika významných institucích jako například prezident Rady evropských advokátů a advokátů (CCBE) se sídlem v Bruselu, místopředseda České advokátní komory a prezidentský delegát v organizaci AIJA, která je jediným globálním sdružením věnovaným advokátům do 45 let. Kromě češtiny řeší veškeré spory také v angličtině, slovenštině a ruštině.

Karol Laco bude od tohoto okamžiku podporovat řešení sporů jako advokát. Vystudoval právo na Karlově univerzitě a své první pracovní zkušenosti získal ve společnosti SODOMKA SOUČEK JINDRA MOKRÝ & Partners. V advokátní kanceláři Antonín Mokrý pak již postoupil na pozici advokáta. Hovoří česky, anglicky a slovensky.

Není nic příjemnějšího, než získat podporu dalších zkušených právníků. Tým JUDr. Mokrého je schopen řešit právní spory v obchodních a občanskoprávních věcech, a to je opět pro naši advokátní kancelář velmi obohacující. Očekáváme, že vzájemná podpora bude významnou posilou a přínosem pro celou advokátní kancelář“, uvedl Erwin Hanslik, vedoucí partner advokátní kanceláře Taylor Wessing Česká republika.

Tým JUDr. Mokrého bude pracovat na stejné adrese, kde nyní i sídlí. Adresa je stejná pro celý tým Taylor Wessing v Praze, a to U Prašné brány 1 a 3 v Praze 1.

Související