MUDr. Jiří Havrlant (54) má lékařskou atestaci v oborech chirurgie a veřejné zdravotní pojištění. V roce 2012 získal také titul Master of Healthcare Administration (MHA). Ve své dosavadní praxi působil jako lékař na chirurgickém oddělení Vítkovické nemocnice (1988 – 2004), zastával také pozici vedoucího odboru revizních lékařů v RBP zdravotní pojišťovně (1996–2003). V téže zdravotní pojišťovně působil od roku 2003 až dosud jako ředitel pro zdravotnictví.

„Oba nejúspěšnější kandidáti z druhého kola se dohodli na tandemu pod vedením pana Havrlanta s paní Čermákovou jako první náměstkyní ředitele. Toto rozhodnutí velmi vítám, protože nemocnice potřebuje stabilní vedení. Věřím, že tato volba stabilizuje nemocnici jak uvnitř, tak i navenek,“ uvedl ke svému rozhodnutí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Právě zklidnění situace v nemocnici bude spolu s rozvojem specializované i superspecializované péče a prohloubením spolupráce s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity, patřit mezi hlavní cíle nově nastupujícího ředitele. Uvědomuji si, že personální situace v naší nemocnici nebyla v posledních měsících ideální. Mým záměrem je nejen celkově zklidnit atmosféru, ale zaměřit se také na další rozvoj nemocnice. Věřím, že společně s kolegy můžeme dále rozvíjet FNO jako špičkové pracoviště, jehož význam zdaleka přesahuje náš kraj,“ uvedl Havrlant.

Nový ředitel může stavět mimo jiné i na dobré ekonomické situaci nemocnice, jež vykazuje pozitivní hospodářský výsledek a má dobrou platební morálku. Zdravé finance umožňují FNO investovat nejen do vlastního rozvoje, ale také dostatečně ohodnocovat lékaře i zdravotnický personál tak, aby mohli dlouhodobě odvádět špičkovou a profesionální práci.

Mezi jeden z prvních kroků Havrlanta ve funkci bude patřit mimo jiné i příprava investičního plánu nemocnice. Zahrnovat bude například budoucí rekonstrukci operačních sálů či obnovu zdravotnické techniky. Společně s lékaři psychiatrického oddělení bude nový ředitel připravovat také stavbu zcela nového pavilonu pro tuto část lékařské péče. „V této chvíli je hotova projektová dokumentace a jsme těsně před vyhlášením výběrového řízení. Nový pavilon s 66 psychiatrickými lůžky by měl být hotov do konce roku 2021,“ uvádí Havrlant. Podle náměstkyně ředitele FNO pro lékařskou péči docentky Zuzany Čermákové nový pavilon zajistí moderní zázemí pro pacienty, včetně specifických aktivizačních potřeb, a také výrazně rozšíří služby pro dětské psychiatrické pacienty.

 

Související