Petr Bartoň (42)vystudoval ekonomii na univerzitách v Cambridge a Chicagu, je členem řady mezinárodních skupin zabývajících se řešením aktuálních ekonomických otázek. Přednáší také na několika prestižních vysokých školách. Ve své pozici hlavního ekonoma investiční skupiny Natland se hodlá zaměřit na výzkum a podporu investičních projektů.

„Sledování a komentáře ekonomických dat jsou důležité. Za ještě důležitější však považuji porozumět trendům, které probíhají pod povrchem a jichž jsou ekonomická data povrchovým znamením,“ komentuje Petr Bartoň pohled na ekonomii, který hodlá uplatnit v rámci své nové pozice v Natlandu.

Petr Bartoň je ve svém oboru respektován nejen díky svým rozsáhlým odborným znalostem a zkušenostem, ale také pro svůj neotřelý náhled na tuto problematiku. Je známý tím, že vidí ekonomické souvislosti i tam, kde by je jiní nečekali. Kde ostatní okomentují, co je vidět, rád doplňuje to, co vidět není. „Proto se občas můj přístup a pohled na věci může zdát trochu osobitější,“ dodává.

Specialistou je především na ekonomické analýzy.  „S nadsázkou by se dalo říci, že studium na Cambridgi rozvinulo můj záběr analýz do šířky, postgraduál na Chicagské univerzitě mu pak dodal hloubku. V zahraničí nekladou tak velký důraz na studentovu schopnost správného zaškatulkování ekonomického názoru do nějaké ekonomické školy. Jediným platným parametrem tam je skutečnost, jestli ta analýza funguje. A to je důležité i pro mě,“ říká Bartoň, podle kterého český trh již dlouhodobě řeší standardní problémy, proto by byl rád, kdyby debata opustila syndrom „věčné transformace.“

Bartoň je součástí řady mezinárodních pracovních skupin, např.  IREF či Nordforse. Je také vyhledávaným odborníkem, o čemž svědčí i jeho plánované vystoupení na konferenci Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), která proběhne ve čtvrtek 28. února v Londýně. Ta se bude zabývat hospodářskými následky Brexitu pro Velkou Británii a Bartoň tam byl pozván jako jeden ze čtyř přednášejících odborníků.

 „Dlouho jsme hledali člověka, který nemá pouze konvenční pohled na ekonomické jevy. Na schopnosti přinášet jiné pohledy, cesty a řešení je Natland postaven. Proto jsme rádi, že se nám povedlo spojit síly s Petrem Bartoněm,“ dodává Tomáš Raška, zakladatel a většinový vlastník investiční skupiny Natland.

Z tradičních témat se Bartoň zaměřuje především na otázky týkající se regulace, fiskální politiky včetně daňových rájů, budoucnosti Eura (zejména v kontextu plnění podmínek Paktu stability a růstu), hospodářského růstu, demografických změn (včetně vlivu na důchodovou reformu), budoucnosti práce a sdílené ekonomiky. V rámci aktuálního dění sleduje především Brexit, jehož vliv na Evropu považuje za zásadní, nicméně uprostřed apokalyptických prognóz se snaží zachovat, jak sám říká, „chladnou hlavu.“

Ke svému obecnému pohledu na ekonomii dodává: „Myslím, že nejdůležitější je si uvědomit, že ekonomie není jenom o penězích, je mnohem významnější. Zkoumá, jak věci ve skutečnosti fungují na planetě s omezenými zdroji, avšak
s neomezenou lidskou touhou.“

Související