Gabriela Kahounová nastoupila na pozici personální ředitelky společnosti Latecoere Czech Republic v lednu letošního roku. Ve společnosti Latecoere zastřešuje všechny činnosti personálního oddělení, což jsou náborové aktivity, bezpečnost práce a vzdělávání a rozvoj zaměstnanců. Na starosti bude mít také komunikaci napříč společností, zintenzivnění spolupráce s odbory a posílení značky Latecoere v České republice.

„Přikláním se k názoru, že úspěch jakékoli firmy je do značné míry závislý na spokojenosti zaměstnanců. Spokojenost stávajících i nově příchozích zaměstnanců Latecoere je pro nás proto jednou z priorit. Těším se na spolupráci s Gabrielou a přeji jí v novém týmu mnoho zdaru,” uvádí Patrick Bernard, jednatel společnosti Latecoere Czech Republic.

Gabriela Kahounová se v oblasti personalistiky pohybuje od roku 2007 a většinu této doby řídila personální oddělení ve společnosti DHL Supply Chain. Její hlavní náplní práce byla péče o zaměstnance, personální marketing, komunikace s odbory a personální podpora při spolupráci s novými zákazníky. V roce 2015 měla na starosti také personální oddělení v Maďarsku.

Své zkušenosti předává Gabriela Kahounová dál i při školeních na různá personální témata.

Související