Rostislav Dvořák, předseda SČMVD, je v současnosti rovněž viceprezidentem Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, místopředsedou dozorčí rady Kooperativa pojišťovna, místopředsedou Výboru pro malé a střední podniky a výrobní družstva Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst, členem Rady vlády pro udržitelný rozvoj, místopředsedou Rady hospodářské a sociální dohody Kraje Vysočina, členem představenstva Krajské hospodářské komory Kraje Vysočina, členem představenstva Okresní hospodářské komory Jihlava a členem Správní rady Vysoké školy polytechnické Jihlava.

„Mým záměrem je prohloubit, v kontextu historie a úspěchů mezinárodního družstevního hnutí, informovanost veřejnosti, státní správu a politickou reprezentaci nevyjímaje, o výsledcích, pozici, potřebách a aktuálních problémech českých družstev,“ zdůraznil Rostislav Dvořák priority svého funkčního období.

Rostislav Dvořák zastupuje české družstevnictví v představenstvu mezinárodní organizace Družstva Evropa, v představenstvu Evropské konfederace výrobních a sociálních družstev CECOP a je rovněž členem výkonného výboru Mezinárodní organizace průmyslových a řemeslných výrobních družstev CICOPA. Před svým zvolením do funkce předsedy SČMVD v roce 2011 byl dlouholetým předsedou oděvního družstva Vývoj Třešť, které patří k nejúspěšnějším firmám v České republice.

Družstevní Asociace ČR je národní družstevní centrálou, která reprezentuje české a moravské družstevnictví v České republice i v zahraničí. Vedle výrobních družstev sdružuje také družstva bytová, spotřební a zemědělská. DA ČR je členem Mezinárodního družstevního svazu (ICA), nejvýznamnější světové družstevní organizace, a má zastoupení v pracovních komisích Legislativní rady vlády a v odborných komisích vládních a státních orgánů.

SČMVD patří mezi největší a nejvýznamnější svazy zaměstnavatelů v České republice. Je představitelem silné skupiny výrobních družstev, zastupuje jejich zájmy na úrovni vlády a Parlamentu ČR, podporuje členská družstva širokou škálou odborných činností a služeb ve stěžejních oblastech podnikání a vytváří a prosazuje podmínky pro jejich rozvoj. Členskou základnu svazu tvoří 200 výrobních družstev z celé České republiky, jejichž činnost zahrnuje obory ve stavebnictví, strojírenství, automobilovém průmyslu, chemickém a kosmetickém průmyslu, výrobu automatizovaných pracovišť, nábytku, skla, plastů, obalů, oděvů, šperků a hraček, ale také potravin a poskytování služeb.

 

Související