Liviu Chiriță vystudoval ekonomii na univerzitě v Craiově a právnickou fakultu na univerzitě v Bukurešti. Je certifikovaným specialistou v oblasti finanční kriminality a klientům PwC se věnuje od roku 2015. Společně se svým týmem se zaměřuje na analýzy a technologie v problematice compliance. Z pozice partnera povede poradenskou praxi PwC v oblasti finanční kriminality v regionu střední a východní Evropy.

„Chceme rozvíjet mezinárodní spolupráci v systémových otázkách finanční kriminality, ať už se jedná o praní špinavých peněz, podvody, sankce nebo korupci. Naším cílem je dále zvyšovat úroveň spolupráce - s dalšími specializovanými týmy mezinárodní sítě PwC i s příslušnými regulačními orgány - abychom tak mohli podpořit i jejich práci v boji s finanční kriminalitou,“ uvedl Chiriță.

Pavel Štefek z divize Assurance se stal partnerem zastupujícím tým Řízení rizik. „Naším úkolem je pomáhat klientům dodávat důvěru v jejich vlastní IT systémy, procesy a interní kontroly a zároveň jim je pomáhat optimalizovat. To se následně projeví v jejich vyšším povědomí o celkové výkonnosti firmy a její současné pozici na trhu. Baví nás pomáhat firmám se zlepšovat, “ uvedl nově jmenovaný partner.

Štefek je absolventem Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a během své dvanáctileté kariéry v PwC získal zkušenosti s prací nejen v České republice, ale i v Kanadě a Velké Británii.

PwC Česká republika je součástí sítě poradenských firem působících ve 158 zemích světa. Vznikla fúzí společností Coopers & Lybrand a Price Waterhouse, přičemž obě firmy v České republice podnikají od roku 1990. V současné chvíli má pobočky v Praze, Brně a Ostravě s celkem 1300 zaměstnanci. Hlavními tématy, kterým se PwC Česká republika věnuje, jsou poradenské a auditorské služby, daňové a právní poradenství, technologie a consulting.

 

Související