Jana Wintrová je partnerkou EY v České republice pro oblast daňového poradenství. Zaměřuje se zejména na klienty z oboru telekomunikačních a finančních služeb a její specializací je daň z příjmů právnických osob, skupinové restrukturalizace a daňová podpora transakcí. V EY působí od roku 2002 a poskytuje daňové poradenství v českém a anglickém jazyce. Vystudovala obor Podnikové finance a obchod na Vysokém učení technickém v Brně a od roku 1997 je členkou Komory daňových poradců ČR. Jana je vdaná a má dvě děti. Ve volném čase s rodinou podniká výlety po zajímavých místech v České republice. Jejím koníčkem je hudba, a to jak vážná (absolvovala konzervatoř v oboru hra na housle), tak i současná. 

Josef Dobřichovský je nově jmenován partnerem EY v oddělení Transaction Advisory Services. Má dlouholetou zkušenost s transakčním poradenstvím a akvizičními projekty, specializuje se na předinvestiční prověrky typu due diligence a M&A podporu při akvizicích. V EY České republice působí od roku 2004, kde patřil mezi zakládající členy týmu zaměřeného na transakční poradenství. Jako parter v oddělení Transaction Advisory Services povede Josef Dobřichovský služby due diligence v České republice a na Slovensku. Josef má řadu zahraničních zkušeností. Mimo Českou republiku a Slovensko vedl tyto projekty v Německu, Rakousku, Anglii, Nizozemsku, na Ukrajině, v Rusku a v dalších rusky hovořících zemích a v řadě zemích střední a východní Evropy. Je absolventem City University Business School v Londýně, držitelem CFA kvalifikace a mluví plynně anglicky, německy a rusky. Je ženatý a má dvě dcery. Ve chvílích volna se věnuje rodině a rád cestuje.

Blahoslav Němeček je partnerem týmu poradenství pro klienty z odvětví energetiky v regionu střední a jihovýchodní Evropy. V EY se od roku 2012 věnuje mezinárodním integračním projektům v elektroenergetice a plynárenství, tvorbě strategií pro regulované i neregulované subjekty v energetice napříč Evropou a spolupracuje s orgány státní správy na tvorbě nové energetické legislativy. Podílel se na rovněž na mnoha úspěšných transakcích v energetice v regionu. Blahoslav se v současné době se zaměřuje především na téma digitalizace sektoru a dekarbonizace. Nejraději se věnuje designu trhu. V minulosti působil jako zakladatel a místopředseda Energetického regulačního úřadu (ERÚ), jako člen Rady regulátorů Agentury pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) a zástupce Energetického regulačního úřadu v Radě evropských energetických regulačních orgánů (CEER). Blahoslav vystudoval Elektrotechnickou fakultu na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde získal inženýrský a později rovněž doktorský titul v oboru Ekonomika a řízení v energetice. Na University of Florida absolvoval program na regulaci utilit a strategie v energetice. Hovoří plynně anglicky a rusky. Blahoslav je ženatý a má 3 děti. Ve volném čase pečuje o koně a věnuje se sportu. Stále si rád zahraje lední hokej, zazávodí na horské kole nebo podnikne cyklistickou expedici, kterých má na svém kontě několik.

 

Související