MUDr. Jana Šimonová (59) má více než dvacetileté zkušenosti z mezinárodních farmaceutických firem, jako ELI LILLY, Janssen-Cilag: Johnson & Johnson Company či MSD. Pracovně působila v České republice i v zahraničí a zodpovídala především za uvádění nových inovativních přípravků na trh, nastavení cenové strategie (Value based pricing) a vedení medicínských studií a farmakoekonomických analýz. Do její agendy spadalo i jednání se SUKLem a komunikace s odbornými společnostmi pro onkologii, hematoonkologii, intenzivní medicínu, kardiologii, endokrinologii a psychiatrii.

V AeskuLabu nyní zodpovídá za koncepci laboratorní praxe, vede tým garantů jednotlivých odborností, sleduje odborné směřování laboratorní diagnostiky a na tomto základě tvoří a realizuje strategii společnosti. Ve své nové roli zároveň reprezentuje AeskuLab mezi odbornou veřejností a rozvíjí vztahy v rámci odborných a profesních kruhů. Podílet se bude i na tvorbě a struktuře nových produktů pro samoplátce.  

Ve volných chvílích se věnuje především rodině a ráda vaří. Preferuje aktivní způsob odpočinku v přírodě, holduje horské turistice, hraje golf, lyžuje, zajímá se také o historii a umění a je pravidelným návštěvníkem koncertů vážné hudby.  

 

Související