Jan Špringl (41)je mimo jiné místopředsedou představenstva EPH, místopředsedou představenstva EP Energy a rovněž předsedou představenstva společnosti Nafta. Před nástupem do společnosti zastával různé pozice v představenstvech a dozorčích radách dalších přidružených společností.

S Honzou společně pracujeme od roku 2003, je dlouhodobě mým nejbližším spolupracovníkem v oblasti energetiky a zásadně se podílel na budování celého EPH, včetně EP Power Europe, na kterou se v posledních letech manažersky zaměřil. Jeho jmenování do pozice generálního ředitele fakticky jen reflektuje dnešní praxi, kdy v situaci, kdy jsem začal být více vytížen rozvojem skupiny mimo energetiku a současně se nadále věnuji firmě EP Infrastructure, Honza fakticky převzal z pozice místopředsedy představenstva řízení EP Power Europe, tedy našich aktiv v oblasti výroby elektřiny a těžby uhlí,“ řekl Daniel Křetínský, předseda představenstva EPPE a většinový majitel Energetického a průmyslové holdingu (EPH), jehož je EPPE 100% dceřinou společností.

Vážím si důvěry projevené jmenováním do této funkce. Jak Dan uvedl, EPPE detailně znám a v oblasti její budoucí strategie jsme s Danem zcela sladěni. Základní směr ani způsob našeho fungování se tedy  nemění. Současně je ale třeba říct, že aktuální trh vnímáme méně atraktivní z pohledu akvizičního růstu. Naši růstovou strategii budeme realizovat mnohem více selektivním způsobem s důrazem na příležitosti, které budou vytvářet synergie s existujícími aktivy. V mnohem větší míře budeme vycházet z vlastního developmentu, a to jak v oblasti výstavby obnovitelných, tak případně klasických zdrojů výroby elektrické energie. Velkou pozornost budu věnovat i co nejefektivnějšímu řízení naší stávající flotily elektráren, která patří v Evropě mezi nejlépe vyvážené z pohledu diverzifikace jednotlivých zdrojů paliva. Máme také ambici udržet pozici EPPE jakožto jednoho z lídrů aktivní dekarbonizace v evropské energetice. Aktivní dekarbonizací přitom rozumíme postup, kdy je konkrétní elektrárna nahrazena řešením nového typu s nižšími emisemi, ovšem při zachování energetické funkce, je-li potřebná, a způsobem, který minimalizuje negativní ekonomické a sociální dopady. Tímto způsobem jsme za posledních 5 let uspořili více než 20 mil tun CO2 a podle mého názoru jsme tak v oblasti snižování emisí přispěli nesrovnatelně více, než společnosti, které se svých elektráren pouze zbavují bez uplatnění skutečného řešení,“ uvedl Jan Špringl.

Jan Špringl má magisterský titul z Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.

Související