Edoardo Podestá, zkušený manažer společnosti DACHSER, přebírá řízení globální letecké a námořní přepravy. Tento 57letý Ital se připojil ke skupině DACHSER v roce 2003 jako člen manažerského týmu společnosti Züst Ambrosetti Far East poté, co tuto společnost DACHSER převzal. Vzhledem k jeho úspěchu v čele letecké a námořní přepravy v asijském regionu byl v roce 2014 jmenován na pozici Managing Director celé obchodní jednotky Asie a Tichomoří.

„Edoardo Podestá spojuje podnikatelský úspěch a silné vůdčí schopnosti s hlubokou znalostí asijských a globálních trhů letecké a námořní přepravy,“ uvádí Bernhard Simon, CEO skupiny DACHSER, a dodává: „Jako COO Air & Sea Logistics bude pokračovat v rozšiřování naší mezikontinentální sítě pro leteckou a námořní přepravu a ještě těsněji ji propojovat s naší evropskou sítí pozemních přeprav.“

Jochen Müller s okamžitou platností ukončí svou činnost ve společnosti DACHSER. V průběhu několika posledních let byl Jochen Müller zodpovědný za další rozvoj podnikání v letecké a námořní nákladní přepravě v celosvětové síti DACHSERU, čímž posílil základy pro globálně integrovaná řešení dodavatelského řetězce pro zákazníky společnosti. Díky jeho úsilí posílil DACHSER své struktury nezbytné pro další rozvoj činností v letecké a námořní nákladní dopravě. DACHSER děkuje Jochenu Müllerovi za spolupráci založenou na vzájemné důvěře a přeje mu to nejlepší v jeho osobním i profesním životě.

Související