Pavel Závitkovský díky svým mnohaletým zkušenosti v pozici partnera KPMG Česká republika a nezávislého odborníka tak bude mít za úkol přispět k naplnění nové strategie Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), která se vedle podpory malého a středního podnikání formou záruk a zvýhodněných úvěrů zaměří také na podporu podnikatelského sektoru formou kapitálových vstupů a za tímto účelem již založila novou dceřinou společnost ČMZRB investiční. Dále se bude soustředit na rozvoj infrastruktury ČR, a to prostřednictvím Národního rozvojového fondu, který založí v příštím roce po získání licence od České národní banky. Významným způsobem se také bude podílet na čerpání evropských zdrojů a implementaci nových programů v ČR včetně InvestEU.

Dozorčí rada ČMZRB má v současné době šest členů. Vedle Pavla Závitkovského jejími dalšími členy jsou Jan Dejl, Martin Hanzlík, Marie Kotrlá, Lenka Dupáková a Olga Nebeská (roz. Letáčková).

Robert Szurman působil v roli předsedy dozorčí rady ČMZRB 13 let.

 

Související