Jan Huml (31) přišel do Securitas ze společnosti Česká pošta Security, kde od roku 2014 působil jako provozní manažer a posléze i technický ředitel.

„Mým cílem je, aby se SECURITAS ČR po technologické stránce nadále rozvíjela. Technologie jako služba skvěle doplňují fyzickou ostrahu, navíc nám mohou pomoci nasytit poptávku po bezpečnostních pracovnících. V dlouhodobém horizontu by měly být jedním z hlavních pilířů, který nám pomůže neustále zkvalitňovat služby,“ popisuje Jan Huml svoji vizi na nové pozici, jejíž součástí bude i spolupráce s Centrálou Nouzových Služeb SECURITAS na rozvoji možností vzdálené správy a navazujících služeb.

Související