Zdeněk Obrusník je zkušený obchodní manažer, za kterým stojí dlouholeté výsledky v podobě růstu tržeb při zachování ziskovosti projektů. Zdeňkovo krédo zní: „V kanceláři u stolu se nový business nehledá. Bezhlavý růst bez ekonomického efektu je jako plávání v protiproudu. Těším se na spolupráci s těmi, kdo se nebojí dotknout se nebes a možná i vesmíru“.

Nová strategie digitálního podniku vyžaduje nové dovednosti a kompetence, které si vyžadují naši noví zákazníci v leteckém a kosmickém průmyslu. Úkolem nového obchodního ředitele Zdeňka Obrusníka je vybudovat zcela nový obchodní útvar s orientací na produkci s vysokou přidanou hodnotou, v souladu se zaváděným mezinárodním standardem AS9100 vyžadovaném v leteckém a kosmickém průmyslu,Libor Witassek, majitel společnosti STROJCAR.      

STROJCAR vlastní český podnikatel Libor Witassek, dříve působící jako předseda představenstva a generální ředitel koncernu VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, jako transformační manažer ve švédské skupině GCE Group, v evropské poradenské skupině Allied Consultants Europe a v řadě dalších firem.

 

Související