Stát se hostitelskou rodinou znamená jedinečnou příležitost vycestovat, aniž byste opustili pohodlí svého domova.Se zahraničním studentem coby novým členem rodiny se budete dělit o každodenní starosti a radosti a poznáte díky němu nejen odlišnou kulturu, ale lépe pochopíte i kulturu vlastní. Být hostitelskou rodinou je neopakovatelná zkušenost, která obohatí váš život.

Občanské sdružení AFS mezikulturní programy je členská organizace mezinárodního systému AFS.

Těžištěm činnosti sdružení AFS (American Field Service) v ČR je Roční program pro středoškoláky ve věku 15-18 let, který ve zhruba stejném rozsahu zahrnuje jak vysílání našich studentů do zahraničí (Sending Program), tak i přijímání a hoštění zahraničních studentů u nás (Hosting Program). Každoročně k nám přijíždí v rámci hostitelského programu kolem 40 studentů z více než 10 zemí světa.

Online rozhovor

  Obnovit
Čtenářský dotaz
Dobrý den rád bych se zeptal vůbec na sytém toho, jak vůbec funguje taková mašinérie, kdy zvete zahraniční studenty k nám a vysíláte zase naše žáky do zahraničí. Jak dlouho a s jakými výsledky tyto výměnné progrmay fungují?
Klára Kutišová, AFS
Dobrý den, prvopočátky mezinárodních studentských výměn AFS jsou spojeny s obdobím po skončení I. světové války, r. 1919. Bezprostředně po II. světové válce se AFS počalo rozvíjet jako rozvětvený mezinárodní systém, který dnes prostřednictvím svých národních organizací nabízí mezikulturní vzdělávací příležitosti především mladým lidem ve více než 50 zemích celého světa. Programové nabídky AFS celosvětově využívá v současnosti na 10 000 účastníků ročně, celkových počet absolventů programů organizace za dobu její existence pak přesahuje 300 000. Celý mezinárodní systém funguje na principu partnerství a jeho činnost je po všech stránkách včetně plánování a realizace programových výměn koordinována mezinárodní kanceláří se sídlem v New Yorku. Jednotlivé národní organizace jsou dobrovolnické neziskové subjekty s právní subjektivitou. V našem případě jde o občanské sdružení, spravované představenstvem jehož členové se rekrutují z dobrovolníků a jsou voleni valným shromážděním členů sdružení. V čele celého systému AFS pak stojí mezinárodní představenstvo, o jehož složení rozhodují volbou všechna partnerská národní představenstva.
Čtenářský dotaz
zdravím vás paní ředitelko. Máme dvanáctiletého syna, je velmi zvídavý, takový neposeda! Něco málo jsem už o možnosti stát se hostitelskou rodinou slyšeli, ale jenom zprostředkovaně. Rádi bychom synkovi touto cestou našli vlastně také i zahraničního kamaráda. Myslíme si, že je to výborná šance, jak opravdu konkrétně pomoct výměnnému programu a navíc získat hodně nových zkušeností a zážitků. Co pro to máme udělat a kam se obrátit? Poraďte nám, díky
Klára Kutišová, AFS
Dobrý den,děkuji Vám za milý dotaz. Doporučila bych Vám se obrátit přímo na naši kancelář, kontakty najdete na www.afs.cz, stačí poslat email info@afs.cz. My Vás obratem zkontaktujeme, zodpovíme všechny Vaše dotazy a společně se domluvíme na dalším postupu. Zdravím malého neposedu.
Čtenářský dotaz
dobrý večer. Taková možnost je určitě zajímavá, ale jak pečlivě vybíráte studenty, kteří k nám mají přijet a jaká jsou vůbec kritéria výběru. A z jakých zemí k nám přijíždějí tito studentíci - asi to nebudou jenom ´přespolní´, že?
Klára Kutišová, AFS
Vážená paní Renato,děkujeme za Váš dotaz. Studenti se na program přihlásí sami ze své vlastní vůle a už to značí, že se jedná o mladé lidi, kteří mají chuť poznat něco nového. Zde nastává vlastně první přirozená selekce. Každý student vyplňuje velmi podrobně přihlášku, kde se berou v potaz studijní a jazykové výsledky, zdravotní stav, vztah k rodině a přátelům. Každého studenta také hodnotí učitelé, kteří píší nezávislé doporučení. S každým jednotlivým studentem se před odjezdem do hostitelské země pracuje. Nejdříve formou pohovoru a pak následují předodjezdová soustředění. Především pohovory bez účasti rodičů jsou psychologicky pojaté, abychom zjistili, zda-li je student na roční pobyt v jiné kultuře dostatečně motivovaný a připravený. AFS v současné době působí v 64 zemích světa. Počet studentů majících zájem o AFS program neustále roste, v současnosti k nám jezdí studenti z USA, Brazílie, Chile, Ekvádoru, Německa, Norska, Islandu, Japonska, Hongkongu, Thajska, Austrálie a z Nového Zélandu.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, paní ředitelko, existuje i možnost krátkodobých výměn mladších dětí od 12 let v době prázdnin? Jedná se o výměnný pobyt v rodině do 1 měsíce. Děkuji za odpověď.
Klára Kutišová, AFS
Milá paní Nemethová, je nám líto, ale tento typ mezinárodní výměny Vám bohužel nabídnout nemůžeme, dolní věková hranice u všech našich programů je minimálně 15 let v době nástupu na program.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, asi položím klasickou otázku: co to celé obnáší, stát se hostitelskou rodinou? Dostává rodina nějaké dotace na studenta, nebo vše spojené s jeho pobytem hradí sama?
Klára Kutišová, AFS
Dobrý den,především jde o dobrovolné rozhodnutí rodiny, AFS je mj. dobrovolnická organizace, tudíž i hostitelské rodiny jsou dobrovolníky AFS. Zahraničního studenta si tedy berou dobrovolně a nezištně. Jinak řečeno, berou si studenta na byt a stravu, ještě jinak – se všemi radostmi i starostmi bez právní zodpovědnosti. Kancelář AFS proplácí studentům cestovné do a ze školy, učebnice a školní pomůcky.
Čtenářský dotaz
Rozhodnu-li se hostit u sebe studenta, může stejným způsobem studovat v zahraničí a žít v jeho rodině i můj syn? Je to reciproční záležitost?
Klára Kutišová, AFS
Milá paní Holubcová,mezi oběma typy kmenových programů AFS, tedy programem do zahraničí a hostitelským, není reciprocita ve smyslu Vašeho dotazu, oba programy z tohoto hlediska existují a fungují samostatně a bez vzájemného propojení. Výjimku představují stipendia na Roční program do zahraničí, která AFS každoročně nabízí v rozsahu svých finančních možností, a kde ve výběrovém řízení uchazeči z hostitelských rodin získávají automaticky jednotné bodové preference.
Čtenářský dotaz
Dobrý den, zajímalo by mne jak ´prověřené´ jsou rodiny, do kterých jsou vysíláni naši studenti (tudíž i také české hostitelské rodiny). Co vše tato hostitelská rodina musí splňovat? Předpokládám (nebo spíš doufám), že když svěřím své dítě cizím lidem, musím mít od Vašeho sdružení nějaké záruky, že jediné kritérium pro výběr rodiny není, že jsou ochotni někoho hostit a mají místo v bytě...Jak zaručíte, že se jedná o spolehlivé lidi?
Klára Kutišová, AFS
Dobrý den Lucie, ochota k hoštění a „místo v bytě“ skutečně nejsou ani jediná, ani rozhodující kritéria pro výběr hostitelské rodiny studenta AFS, jsou to pouze nezbytné předpoklady, k nimž se mj. řadí především společný zájem celé rodiny o hostitelskou zkušenost jako takovou a ochota přijmout zahraničního studenta na dobu jeho pobytu na programu nikoli jako hosta na bytě, ale jako svého člena tak, aby domov rodiny byl i jeho – byť dočasným – domovem. Vhodnosti a spolehlivosti hostitelské rodiny je věnována pozornost jak předem ve stadiu výběru, kdy AFS získává potřebné poznatky z vlastních podkladů rodiny, od třetích osob a z osobní návštěvy rodiny, tak také v samotném průběhu hostitelské zkušenosti, kdy je AFS prostřednictvím svých kontaktních osob ve styku jak se studentem, tak s jeho hostitelskou rodinou, a oběma stranám průběžně poskytuje potřebnou podporu včetně nepřetržité dosažitelnosti odpovědného pracovníka v případných mimořádných situacích.
Čtenářský dotaz
Hledáte hostitelské rodiny kdekoliv, nebo podle místa školy, kde se bude zahraniční student učit? Zřejmě máte uzavřeny nějaké dohody se školami, které jsou ochotny takové studenty přijmout? Jsou po celé republice nebo jen v Praze?
Klára Kutišová, AFS
Dobrý den, v první řadě je hostitelská rodina, studenti jsou umísťováni v hostitelských rodinách po celé republice a podle místa AFS pak hledá školu v dostupné vzdálenosti, kde by studenta na rok vzali, mnohdy zde doporučí školu rodina, která má například své vlastní děti ve středoškolském věku. Samozřejmě záleží vždy na ochotě a vstřícnosti ředitele konkrétní školy. Studenti jsou v drtivé většině umísťováni v gymnáziích. Stejně tak jako s rodinou, AFS spolupracuje i se školou, převážně formou konzultací.
Související