Tazatel by měl nejprve zjistit, zda na bývalého zaměstnavatele nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení (viz insolvenční rejstřík vedený v elektronické podobě na adrese https://isir.justice.cz). Pokud ano, měl by vyzvat správce ke splnění své mzdové pohledávky (podotýkám, že pohledávky zaměstnanců za poslední 3 roky evidované v účetnictví dlužníka se nepřihlašují).

Pokud takový návrh podán nebyl, je možné postupovat stejně jako u kterékoliv jiné pohledávky, tj. poskytnout dlužníkovi (bývalému zaměstnavateli) dodatečnou lhůtu k plnění (ideálně formou doporučeného dopisu) a v případě, že ani v této lhůtě nedojde k úhradě dlužné mzdy, obrátit se na místně příslušný soud s žalobou na plnění.

Současně se tazatel může obrátit na místně příslušný inspektorát práce s podnětem k zahájení šetření v dané věci – zaměstnavatel se pravděpodobně dopustil správního deliktu na úseku odměňování zaměstnanců dle ustanovení § 26 zákona o inspekci práce.

Související