Dobrý den,
dle zákoníku práce v platném znění (dále jen jako „zákoník práce“) v ustanovení § 34 odst. 3 je zaměstnavatel povinen uzavřít pracovní smlouvu písemně. Zákoník práce výslovně nespojuje s nedodržením písemné formy pracovní smlouvy její neplatnost (§ 21 odst. 2 zákoníku práce). Z toho vyplývá, že pokud je uzavřena pracovní smlouva ústně, je také platná a zavazuje obě smluvní strany, tj. zaměstnance i zaměstnavatele. Tento závěr byl podpořen i rozhodnutím Nejvyššího soudu R 26/85.

Doporučuji Vám nejprve se obrátit na Vašeho zaměstnavatele s odkazem na mnou uvedená ustanovení zákoníku práce a požadujte po něm, aby dodržel závazky, které pro něj vyplývají z pracovní smlouvy a na co máte jako zaměstnanec, který řádně vykonal svou práci nárok. Svoji žádost můžete podepřít tím, že se zmíníte, že jen velmi nerad byste byl nucen se obrátit na příslušné úřady jako je úřad práce či inspektorát práce. Pokud se zaměstnavatelem nedohodnete, pak doporučuji, abyste se na tyto úřady se svou žádostí obrátil.

Související