Vážená tazatelko,

pracovní poměr na dobu určitou skončí uplynutím sjednané doby, Váš zaměstnavatel nemá povinnost s Vámi uzavřít novou pracovní smlouvu. Zároveň však zákoník práce stanoví, že v případě, kdy po uplynutí sjednané doby pokračuje zaměstnanec s vědomím zaměstnavatele dále v konání prací, platí, že pracovní poměr se změnil v pracovní poměr sjednaný na dobu neurčitou.

Související