Vážená tazatelko,

pošlete Vašemu zaměstnavateli výzvu k zaplacení dlužné částky a svůj nárok uplatněte u soudu. Jestliže si na to „netroufáte“ oslovte advokátní kancelář. Insolvenční návrh na zaměstnavatele podat můžete, ale budete muset, kromě jiného, prokázat, že nejste jediným věřitelem, že zaměstnavatel má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů a že tyto závazky není schopen plnit.

Majetkovou situaci Vašeho zaměstnavatele musíte proto posoudit Vy. Jestliže zaměstnavatel „funguje“ normálně a dále podniká a tudíž má nějaký majetek, doporučuji Vám uplatnit svoji pohledávku soudně prostřednictvím právního zástupce. Váš úspěch ve sporu je, vzhledem k tomu co jste napsala v dotazu, víc než pravděpodobný.

Související