Vážený tazateli,

pokud Vám bývalý zaměstnavatel stále dluží mzdu či její část doporučuji Vám zaměstnavatele nejprve písemně vyzvat k úhradě této dlužné částky. Pokud ani přes tuto skutečnost nebude ze strany Vašeho zaměstnavatele v dodatečné přiměřené lhůtě provedena náprava, pak nezbývá, než domáhat se dále svých práv soudní cestou u příslušného soudu.

Před tímto krokem ovšem nezbývá než doporučit obrátit se na některou z advokátních kanceláří, neboť v rámci této pracovněprávní poradny není možné takovouto komplexní právní pomoc poskytnout. Na závěr též uvádím, že promlčecí doba se v daném případě řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a je tedy tříletá.

Související