Vážená tazatelko,

pro zodpovězení Vašeho dotazu, bychom museli znát znění Vaši pracovní smlouvy. Obecně, totiž dle § 81 zákoníku práce platí, že pracovní dobu rozvrhuje zaměstnavatel a určí začátek a konec směn a zaměstnanec je povinen být na začátku směny na svém pracovišti a odcházet z něho až po skončení směny.

Tudíž, není výjimkou, že zaměstnavatelé rozvrhnou pracovní dobu tak, jak jim vzhledem k provozu na pracovišti vyhovuje. Z toho tak vyplývá, že zaměstnavatel může poskytnout přestávku v práci i v délce 1 hodiny (domníváme se, že by to mohla být i přestávka delší). Během této doby nemusíte setrvat na pracovišti.

Jiná by byla situace, kdybyste měla v pracovní smlouvě přesně stanovenou pracovní dobu (např. 8:00 – 16.30). V tomto případě, by přestávka byla v délce pouze 30 minut nejdéle po 6 hodinách, s tím, že byla –li by přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena, musela by alespoň jedna její část činit nejméně 15 minut. (§88).

Související