Vážený tazateli,

zde záleží na dohodě s Vaším novým zaměstnavatelem, resp. na jeho přání. Zákoník práce nezakazuje mít uzavřené dva nebo i více pracovních poměrů. Tudíž je možné uzavřít novou pracovní smlouvu i za trvání předchozího pracovního poměru.

Jako den nástupu do práce byste zvolili zřejmě den následující po dni ukončení pracovního poměru (tj. po uplynutí výpovědní doby). Obecně platí (§ 36 zákoníku práce) že pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce nebo dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance.

Související