Vážený tazateli,

pro přesné zodpovězení Vašeho dotazu je potřebné znát hodnotu svěřeného notebooku. Tj. zda je vyšší než 50.000 Kč či nikoliv. Zaměstnanec totiž odpovídá za ztrátu nástrojů, ochranných pracovních prostředků a jiných podobných věcí, které mu zaměstnavatel svěřil na písemné potvrzení.

Dle § 255 odst. 2 zákoníku práce, platí, že věc jejíž cena přesahuje 50.000 Kč, smí být zaměstnanci svěřena jen na základě dohody o odpovědnosti za ztrátu ne svěřených věcí. To znamená, že jen u věcí s cenou nad 50.000 Kč, dává zákoník práce možnost zaměstnanci zvážit, zda tuto odpovědnost příjme a uzavře dohodu (písemně s podmínkou, že zaměstnanec dosáhl 18 let a je plně způsobilý k právním úkonům). Z toho vyplývá, že u věcí s cenou pod 50.000 Kč tuto možnost zaměstnanec nemá a zaměstnavatel mu proto může věc svěřit. Samozřejmě podmínkou je, že se jedná o věc, kterou zaměstnanec sám a výlučně používá, má možnost zabezpečit ochranu této věci.

Zaměstnanec, který uzavřel dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí, může od ní odstoupit, jestliže mu zaměstnavatel nevytvořil podmínky k zajištění ochrany svěřených předmětů proti jejich ztrátě (odstoupení musí být provedeno písemně).

Dohoda o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí zaniká dnem skončení pracovního poměru nebo dnem, kdy bylo odstoupení od této dohody doručeno zaměstnavateli, není-li v odstoupení od této dohody uveden den pozdější ( § 256 zákoníku práce).

Pro úplnost lze dodat, že v případě ztráty takto svěřené věci se zavinění zaměstnance předpokládá a je na něm, zda prokáže, že ztrátu věci nezavinil (např. krádež na pracovišti apod.).

Související