Vážená tazatelko,

v případě nutného vyšetření, nebo ošetření zaměstnance se jedná o tzv. překážku v práci na straně zaměstnance. Ustanovení § 199 zákoníku práce stanoví, že nemůže-li zaměstnanec konat práci pro jiné důležité osobní překážky v práci týkající se jeho osoby, (než jsou uvedeny v § 191), je zaměstnavatel povinen poskytnout mu nejméně ve stanoveném rozsahu pracovní volno a ve stanovených případech i náhradu mzdy nebo platu. Náhrada mzdy nebo platu se poskytne ve výši průměrného výdělku. Vláda stanoví nařízením okruh překážek v práci, rozsah pracovního volna, případy, ve kterých přísluší náhrada mzdy nebo platu. Předmětné nařízení (č. 590/2006, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci) stanoví, že:

a) Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči, pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu. Náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle písmene a).

Z uvedeného vyplývá, že má-li dojít k náhradě mzdy, je nutné, aby šlo o zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a zároveň vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

Související