Vážený tazateli,

pro zodpovězení Vašeho dotazu by bylo nutné znát více informací. Obecně platí, že v případě, že zaměstnanec vyčerpá více dovolené než na kterou má nárok, a jelikož za tuto dovolenou dostává náhradu mzdy, musí mu zaměstnavatel zkrátit následující mzdu o částku, o kterou se „obohatil“. Tudíž je to spíš problém účetní a to s ohledem na to, že z náhrady mzdy za dovolenou, bylo (mělo být) již odvedeno pojistné na zdravotní a sociální pojištění.

Ovšem dal-li Vám zaměstnavatel dovolenou i na dny, na které jste již neměl nárok, z důvodu, že neměl pro Vás práci, může se v takovém případě jednat o překážku na straně zaměstnavatele.

Tady, dle ustanovení § 207 zákoníku práce platí, že nemůže-li zaměstnanec konat práci:

a) pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami, jde o prostoj, a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 80 % průměrného výdělku,

b) v důsledku přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy nebo živelní událostí a nebyl-li převeden na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši nejméně 60 % průměrného výdělku.

Jsou-li důvodem jiné skutečnosti než tyto přísluší zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku (Jiná je situace máte-li sjednáno konto pracovní doby § 86 zákoníku práce).

Tudíž volno které Vám zaměstnavatel dal na dny, kdy jste již neměl nárok na dovolenou by mělo být překážkou v práci na straně zaměstnavatele s náhradou mzdy a nikoliv dovolenou.

Z toho vyplývá, že dle našeho názoru na Vaší straně neexistuje právní povinnost „dopracovat“ předmětné vyčerpané volno.

Na druhé straně Vám doporučujeme se se zaměstnavatelem raději dohodnout, poněvadž v tomto případě by pro Vás spor s ním mohl být v konečném důsledku kontraproduktivní.

Související