Vážená tazatelko,

to, že jste dva dny odpracovala u bývalého zaměstnavatele, bez jakékoliv písemné dohody Vás dostává do těžší situace v případě vymáhání odměny.

Dle ustanovení 77 zákoníku práce platí, že dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti musí být uzavřena písemně; jedno vyhotovení této dohody zaměstnavatel vydá zaměstnanci. Výkon práce, který popisujete by se dle našeho názoru dal chápat jako dohoda o provedení práce. Jelikož tato dohoda nebyla provedena písemně, je neplatná.

Ovšem také platí, že neplatnosti se lze dovolat je do doby, kdy bylo započato s plněním. Což u Vás ujiž nejde, jelikož jste práci vykonala. Vzhledem k tomu, že jste práci odvedla, náleží Vám za ní odměna. Poněvadž nebyla písemně žádná odměna sjednána (alespoň tak to uvádíte) použije se ustanovení o minimální mzdě , resp o zaručené mzdě resp. platu, ne který u bývalého zaměstnavatele máte nárok.

Co se týče cestovného, nebylo-li sjednáno, že Vám cestovné zaměstnavatel proplatí, tak na něj nárok nemáte, neboť cesto do a ze zaměstnání si hradí zaměstnanec sám.

Ohledně absence písemné formy dohody a neproplacení odměny nastává také problém u bývalého zaměstnavatele, neboť tímto jednání se podle všeho mohl dopustit správního deliktu na úseku náhrad a na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, dle zákona 251/2005 Sb. o inspekci práce. V této oblasti mají působnost orgány inspekce práce (§ 6 zákona č. 251/2005Sb.), na které byste se v případě, že nedojde ze strany zaměstnavatele k nápravě, měla obrátit.

Související