Vážený tazateli,

klíčovou otázkou je, do jaké míry jsou Vaše zdravotní problémy způsobené prací, kterou vykonáváte (tj. do jaké míry je možné na Vaše zdravotní problémy nahlížet jako na pracovní úraz nebo na nemoc z povolání, případně ohrožení nemocí z povolání). Zjednodušeně řečeno: pokud Vaše zdravotní problémy s Vámi vykonávanou prací nesouvisí, potom Vám žádný zvláštní nárok v případě ukončení pracovního poměru nevzniká (není-li výslovně sjednáno jinak). Pokud jsou touto prací naopak plně způsobeny (tj. jde o pracovní úraz nebo o nemoc z povolání, případně ohrožení nemocí z povolání), potom Vám přísluší odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku (ust. § 52 písm. d) zákoníku práce ve spojení s ust. § 67 téhož předpisu).

Zda je dána uvedená souvislost Vašich zdravotních komplikací s Vámi vykonávanou prací musí konstatovat lékařský posudek vydaný zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, a v takovém dokumentu musí být dále uvedeno, že nemůžete dále konat dosavadní práci pro takový pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí. I kdyby byly naplněny tyto podmínky, odstupné by Vám nepříslušelo, pokud by zaměstnavatel prokázal, že Vaše zdravotní komplikace vznikly výhradně z důvodů na Vaší straně (popsaných blíže v ustanovení § 367 odst. 1 zákoníku práce).

Doporučuji tedy kontaktovat zařízení závodní preventivní péče a tam se informovat o souvislostech Vašich zdravotních komplikací s vykonávanou prací.

Související