Vážená tazatelko,

předně je nutné rozlišit Vámi uváděné dva způsoby ukončení pracovního poměru – tedy dohodu, jako dvoustranný právní úkon, a výpověď, jako jednostranný právní úkon (ve Vašem případě výpověď ze strany Vašeho zaměstnavatele). V souladu se zákoníkem práce vzniká zaměstnanci právo na odstupné mj. za situace, kdy k rozvázání pracovního poměru dochází výpovědí danou zaměstnavatelem z tzv. organizačních důvodů (tj. § 52 lit. a/ – c/ zákoníku práce) nebo dohodou z týchž důvodů. V obou případech je tedy nárok na odstupné vázán právě na důvod ukončení pracovního poměru, kterým jsou uváděné organizační změny na straně zaměstnavatele. Pokud byste pracovní poměr chtěla ukončit Vy sama, z důvodů na Vaší straně (tedy právě z důvodu nalezení nové práce), pak by Váš současný zaměstnavatel neměl zákonnou povinnost Vám odstupné vyplatit. Záleželo by tedy na případné dohodě mezi Vámi a zaměstnavatelem, zda by byl i za této situace ochoten Vám odstupné poskytnout a tuto skutečnost též obsáhnout v písemné dohodě o rozvázání pracovního poměru.

Související