Vážený tazateli,

dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, přičemž vychází z plánu dovolených, který sám sestavuje (rozvrh čerpání dovolené musí být předem schválený odborovou organizací, pokud tato u zaměstnavatele působí). Pokud se zaměstnanci poskytuje dovolená v několika částech, musí alespoň jedna část činit nejméně 14 dní vcelku (s výjimkou dohody zaměstnance se zaměstnavatelem na jiné délce čerpané dovolené). Určenou dobu čerpání dovolené Vám zaměstnavatel musí písemně oznámit alespoň 14 dní předem, pokud se s Vámi nedohodne na kratší lhůtě.

Toto nevylučuje praxi, kdy o poskytnutí dovolené požádáte, a zaměstnavatel k čerpání dovolené dá souhlas. Závěrem lze tedy shrnout, že bez souhlasu Vašeho zaměstnavatele nemůžete čerpat dovolenou jen na základě Vašeho určení. Vaše případná nepřítomnost v práci by nebyla považována za dovolenou a zaměstnavatel by ji mohl posuzovat jako neomluvenou se všemi právními důsledky.

Související