Vážený tazateli,

máte-li v pracovní smlouvě jasně uvedenou pracovní dobu, tj. je jednoznačně stanoveno, že pracovní doba trvá od – do a máte-li v pracovní smlouvě jasně stanovenou hrubou mzdu, nemůže zaměstnavatel tuto smlouvu jednostranně měnit (viz např. rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 10. 5. 2011 pod sp. zn.: 21 Cdo 1395/2010). Pracovní smlouva je totiž dvoustranný právní úkon a není jej tak možné měnit jednostranně.

Tudíž zaměstnavatel v tomto případě nepostupoval v souladu se zákonem a musí Vám poskytnout mzdu podle smlouvy.

V případě nezaplacení mzdy zaměstnavatelem, platí ustanovení § 56 odst. 1, písmeno b) zákoníku práce, dle kterého platí, že zaměstnanec může zrušit pracovní poměr okamžitě pokud mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti.

Pro úplnost lze ještě dodat, že v případě, že zaměstnavatel nedodrží pracovní smlouvu lze se obrátit na příslušný inspektorát práce, který je orgánem dohledu v této působnosti.

Související