Vážená tazatelko,

dle § 230 zákoníku práce, je zaměstnanec povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. To znamená, že je zaměstnavatel oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu, nebo jiných formách přípravy k prohloubení jeho kvalifikace, popřípadě na zaměstnanci požadovat, aby prohlubování kvalifikace absolvoval i u jiné právnické nebo fyzické osoby. Ovšem odst. 3 předmětného ustanovení určuje, že účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat. V tomto smyslu by Váš zaměstnavatel měl také v souladu se všemi příslušnými ustanoveními zákoníku práce postupovat, pokud Vám nařídí (dle výše uvedeného) účast na školení, studiu či jiných formách přípravy za účelem prohloubení kvalifikace.

Související