Vážená tazatelko,

z Vašeho dotazu není jasné, z jakého důvodu jste byla v pracovní neschopnosti po celý rok a taktéž zda máte na mysli dovolenou za celý rok, ve kterém jste byla nemocná, či se jedná o dovolenou za předchozí rok. Je totiž rozdíl, zda šlo o obecnou pracovní neschopnost, nebo o pracovní neschopnost pro pracovní úraz či nemoc z povolání.

V případě, že šlo o obecnou pracovní neschopnost, taková doba se do doby určující vznik nároku na čerpání dovolené logicky, nezapočítává.

Jinak je tomu v případě pracovního úrazu či nemoci z povolání. V takovém případě se doba léčení pro účely dovolené započítává, tak jako by zaměstnanec normálně pracoval. Totéž platí o pro rodičovskou  dovolenou zaměstnance ovšem jen po dobu, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, anebo v případě překážek v práci uvedené v NV č. 590/2006 Sb.

Taktéž v případě překážek v práci na straně zaměstnavatele se „nepracování“ do této doby započítává. Obecná rodičovská dovolená už nikoliv.

Výše uvedená problematika je upravena v ustanoveních § 216 a násl. zák. č. 262/2006 Sb. zákoník práce.

 

Související