Vážená tazatelko,

samotné dosažení důchodového věku (vznik nároku na starobní důchod) nemá žádný právní vliv na pracovní poměr.

Podle zákoníku práce doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží.

Ve Vašem případě se jedná, jak píšete, o druhé prodloužení pracovního poměru na dobu určitou, proto by po 1. 1. 2016 mělo dojít buď ke změně pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou, nebo k ukončení dosavadní spolupráce.

Nový pracovní poměr na dobu určitou může být uzavřen až po uplynutí 3 let od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou, ve Vašem případě až po 1. 1. 2019. Plánovaný postup Vašeho zaměstnavatele je tedy v rozporu se zákonem.

Pokud by navzdory tomuto faktu došlo ke vzniku dalšího pracovního poměru na dobu určitou, můžete před uplynutím sjednané doby písemně oznámit zaměstnavateli, že trváte na dalším zaměstnávání. Díky tomuto oznámení se bude jednat o pracovní poměr na dobu neurčitou. V případě komplikací je dalším možným krokem obrátit se na soud s návrhem na určení, zda byly splněny podmínky pro opakování pracovního poměru na dobu určitou ve lhůtě do 2 měsíců od data, kdy měl pracovní poměr na dobu určitou skončit.

Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práce se do řetězení pracovních poměrů nezapočítávají. Jedná se o dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pouze u pracovního poměru na dobu určitou může docházet k řetězení pracovních poměrů.

Pracovní poměr na dobu určitou může být uzavřený mezi týmiž smluvními stranami nejvýše na dobu 3 let. Následně může být uzavření pracovního poměru na dobu určitou opakováno nanejvíc dvakrát a pokaždé v rozsahu do 3 let. To znamená, že pracovní poměr na dobu určitou mezi týmiž smluvnímu stranami může trvat maximálně 9 let.

Pracovní poměr uzavřen na 9 měsíců a následně prodloužen 1 rok, lze ještě jednou prodloužit o dobu do 3 let. Uplynutím doby třetího prodloužení bude vyčerpána možnost dalšího trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi těmito smluvními stranami. Musí dojít ke změně pracovního poměru na dobu neurčitou nebo k jeho ukončení.

 

Související