Vážený tazateli,

stravné, tedy peníze, za které si budete kupovat jídlo, Vám náleží za každý kalendářní den pracovní cesty. Pracovní cestou se rozumí časově omezené vyslání zaměstnance zaměstnavatelem k výkonu práce mimo sjednané místo výkonu práce, a to nejméně na dobu 5 hodin. Místo výkonu práce máte uvedené v pracovní smlouvě a nemůže být určeno šířeji než jako obec (např. nelze vymezit jako místo výkonu práce okres Zlín) Pokud Vás zaměstnavatel vysílá na místo odlišné od místa výkonu práce uvedené ve smlouvě, máte mimo jiné nárok na stravné. V případě, že Vám zaměstnavatel zabezpečí jídlo, máte nárok na snížené stravné. Stravné by Vám mělo být vyplaceno ještě před samotnou pracovní cestou.

Domáhat se nevyplacených částek můžete 3 roky zpětně ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Ještě než uplatníte svůj nárok u soudu, doporučuji pokusit se uzavřít dohodu se zaměstnavatelem, poskytnout mu dodatečnou lhůtu k plnění, příp. doručit mu předžalobní výzvu.

Související