Vážená tazatelko,

dobu čerpání dovolené je povinen určit zaměstnavatel, přičemž je nutné přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance.

Zaměstnavatel může určit čerpání dovolené zaměstnancům hromadně. Tehdy nemůže být přihlíženo k osobním poměrům zaměstnance. Proto je hromadné čerpání dovolené omezeno na dobu nejvýše 2 týdnů v kalendářním roce.

V situaci, že jste již vyčerpala dovolenou před dobou hromadné čerpání dovolené, Vám musí zaměstnavatel přidělovat práci podle pracovní smlouvy. Pokud Vám nepřidělí zaměstnavatel práci, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele a Vy máte nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Z uvedeného vyplývá, že pro 4 dny hromadného čerpání dovolené v době vánočních svátků máte nárok na náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku.

Neplacené pracovní volno se většinou poskytuje na základě žádosti zaměstnance. Na čerpání pracovního volna bez náhrady mzdy se musí zaměstnance a zaměstnavatel dohodnout.

Svoji pozornost v případě čerpání neplaceného volna byste měla věnovat i placení zdravotního pojištění. Nemáte-li neplacené volno na celý kalendářní měsíc a Váš příjem nedosáhne minimální mzdy, musíte zaplatit doplatek pojistného ve výši 13,5 % z rozdílu mezi minimální mzdou a měsíčním vyměřovacím základem. Pokud je měsíční vyměřovací základ stejně vysoký nebo vyšší jako minimální mzda, doplatek se neprovádí.

Zaměstnavatel může zaměstnanci určit čerpání dovolené, i když dosud nesplnil podmínky pro vznik nároku na ni, jestliže lze předpokládat, že zaměstnanec tuto podmínku splní do konce kalendářního roku, popřípadě do skončení pracovního poměru. Proto Vám zaměstnavatel může nařídit čerpání dovolené na první 4 dny v novém roce. Nařízení dovolené je nejenom právem, ale i povinností zaměstnavatele a i v téhle oblasti se projevuje nadřízenost zaměstnavatele a podřízenost zaměstnance.

 

Související