Vážený tazateli,

nutnost písemné formy se týká všech pracovních smluv (i těch s kratší pracovní dobou) a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Avšak v případě, že zaměstnanec začal vykonávat práci pro zaměstnavatele, tedy bylo započato s plněním, nelze se již dovolat neplatnosti pracovní smlouvy. Pracovní poměr založený ústní pracovní smlouvou je v uvedené situaci platný.

Zaměstnavatel ovšem porušil povinnost uloženou mu zákoníkem práce, co by mohlo být považováno za přestupek resp. správní delikt na úseku pracovního poměru s hrozbou vysoké pokuty ve výši do 10 000 000 Kč od inspektorátu práce (z. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, §25 odst. 2 písm. b).

Problematickým bude dokazování v případě ústní pracovní smlouvy a podmínek, na kterých se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli.

Pracovní poměr může být rozvázán jen dohodou, výpovědí, okamžitým zrušením, zrušením ve zkušební době, nebo v případě pracovního poměru uzavřeného na dobu určitou také uplynutím sjednané doby. Jiné způsoby skončení pracovního poměru zákoník práce nepřipouští.

 

Související